wczytywanie strony...
Zamówienia LAB Fundusze Europejskie

Zawiadomienie/informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/2022

Zawiadomienie/informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/2022
na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa spawarki pulsacyjnej” w ramach projektu „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską

Rozstrzygnięcie postępowania 1.2022Tokfrez

Pozycjonery spawalnicze

Odwiedź stronę naszej marki: www.pozycjoneryspawalnicze.pl

Zadaj pytanie