wczytywanie strony...
Zamówienia LAB Fundusze Europejskie

Zamówienia LAB Fundusze Europejskie

ZDULECZNY DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TOK FREZ" realizuje projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez” o numerze RPMP.01.02.02-12-0154/19 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest rozwój działu badawczo – rozwojowego w firmie TokFrez. Koncentracja zadań badawczych w jednym dziale pozwoli na usystematyzowanie i właściwe ukierunkowanie działań podejmowanych dotychczas, a w konsekwencji na podniesienie ich efektywności. Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia badawczego. Rozwój działalności w obszarze B+R przyniesie w konsekwencji znaczące podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrażanie innowacji produktowych i procesowych prowadzących do poszerzenie innowacyjnej oferty produktowej a także optymalizacji procesu produkcyjnego.

Wartość całkowita projektu: 4 823 875,50 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 921 850,00 PLN

Dofinansowanie: 1 764 832,50 PLN

Przejdź do oferty Centrum Badawczego


Pozycjonery spawalnicze

Odwiedź stronę naszej marki: www.pozycjoneryspawalnicze.pl

Zadaj pytanie